[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”] [av_heading tag=’h2′ padding=’10’ heading=’Nyári színeső nyereményjáték’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading] [av_image src=’https://vizszurokancsok.hu/wp-content/uploads/2016/06/Vida-nyeremenyjatek.jpg’ attachment=’1000′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][/av_image] [av_textblock size=” font_color=” color=”] Légyél Te az első, aki kipróbálod a BWT legújabb, nyári színekben pompázó vízszűrő kancsóját bevezetés előtt! Regisztrálj még ma, hogy részt vegyél a nyereményjátékban!

Regisztrációs időszak: június 7-19.
Sorsolás: június 20.
[/av_textblock] [av_textblock size=” font_color=” color=”]

[/av_textblock] [av_masonry_gallery ids=’1002,1001,1004,1003′ items=’4′ columns=’4′ paginate=’pagination’ size=’fixed’ gap=’large’ overlay_fx=” container_links=” id=” caption_elements=’none’ caption_styling=” caption_display=’always’ color=” custom_bg=”] [av_toggle_container initial=’0′ mode=’accordion’ sort=”] [av_toggle title=’Hivatalos játékszabályzat’ tags=”] 1.  A nyereményjáték szervezője

A „Nyári színeső” nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék” ) szervezője a Caffe&Co. Hungary Kft. (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 133-135, adatkezelési nyilvántartási szám NAIH-98876/2016), a továbbiakban „Szervező”.

2.  A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet az a Magyarországon állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött személy (továbbiakban: „Játékos”), aki a https://vizszurokancsok.hu/nyari-szineso-nyeremeny/ honlapon, a nyereményjáték időtartama alatt regisztrál személyes adataival, valamint megfelel a Játékszabályzatban feltüntetett valamennyi feltételnek.

A Játékból ki vannak zárva a szervező alkalmazottai és hozzátartozói, továbbá a nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában résztvevő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek és ezek közeli hozzátartozói a Ptk. 685 § (b) bekezdésének megfelelően.

Amennyiben a Szervező vagy megbízottja tudomására jut, hogy e kizárás ellenére valamely előbb felsorolt személy mégis részt vesz a játékban, a Szervező vagy megbízottja, e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt, illetve annak értékét visszakövetelheti.

3.   A nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték 2016. június 7-én déli 12 órától, 2016. június 19-én éjfélig tart.

4.  A nyereményjáték leírása

Regisztráljon a nyereményjáték időtartama alatt a https://vizszurokancsok.hu/nyari-szineso-nyeremeny/ honlapon.

Legyen Ön, aki elsőként kipróbálhatja a BWT legújabb, nyári színekben pompázó vízszűrő kancsóját bevezetés előtt.

A nyereményjátékban résztvevő promóciós termékek a következők:

  • BWT Vida 2,6 literes vízszűrő kancsó málna színű
  • BWT Vida 2,6 literes vízszűrő kancsó citrom színű
  • BWT Vida 2,6 literes vízszűrő kancsó hupikék színű

A promóciós weboldalon a Játékban történő részvétel feltételeként meg kell adni a Játékos vezeték – és keresztnevét, e-mail címét, valamint, hogy melyik színű BWT Vida kancsót próbálná ki elsőként.  Az itt megadott e-mail címen történik a nyertesek kiértesítése, ezért fontos, hogy az adatok pontosan és a valóságnak megfelelően legyenek megadva. A hibásan megadott adatokért a Szervező nem vállal felelősséget.

A nyereményjátékban való részvétel másik feltétele az adatkezelési nyilatkozat játékos általi elfogadása, amelyet a Játékosnak a regisztrációval egy időben kell megtennie.

A játék Szervezője teljes körűen mentesíti a Facebookot minden játékra jelentkező és abban részt vevő részéről jövő, a játékkal, kapcsolatos igénnyel szemben, és elismeri, hogy a Facebook a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

5.  Nyeremények és a nyertesek kiértesítése

A Szervező a Játék teljes időtartamára összesen 3, azaz három darab nyereményt oszt ki az alábbi módon:

Az a Játékos, aki a Játék időtartama alatt a 4. pontban meghatározott módon érvényesen pályázik, a következő nyereményeket nyerheti meg

1 db. BWT Vida 2,6 literes vízszűrő kancsó málna színű

1 db. BWT Vida 2,6 literes vízszűrő kancsó citrom színű

1 db. BWT Vida 2,6 literes vízszűrő kancsó hupikék színű

A nyereményjáték lezárása: 2016. június 19. éjfél

A sorsolás időpontja: 2016. június 20. déli 12 óra

A sorsolás helyszíne: Caffe&Co. Hungary Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla út 133-135

A Szerezők a nyerteseket azonnal (de legkésőbb 3 munkanapon belül) értesítik a regisztráció során megadott e-mail címen.

A nyereményeket futárszolgálattal küldjük ki a Játék nyerteseinek

További feltételek:

Amennyiben valamely Játékos nem felel meg a játékszabály feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Szervező a nyereményjátékból kizárhatja. A nyereményjáték időtartama előtt vagy azt követően regisztrált Játékosok a sorsoláson nem vehetnek részt.

A Szervező kizárhatja a nyereményjátékból azt a regisztrált Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztráció során feltüntetett adatai nem valósak vagy hibásak. A Játékos hibás adatszolgáltatásából eredendően a Szervezőt felelősség nem terheli.

6.  A Szervező jogai

A Szervező, illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből (pl. regisztrációs adatok elvesztése). A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősséget.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a játékossal szemben aki

a nyereményjáték internet oldalának feltörésével, vagy egyéb nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni, visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).

Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és hozzá minden kötődő regisztrációt töröljön.

A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartozik. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

7.  Általános rendelkezések

A Játékosok a regisztrációval együtt jelen Hivatalos játékszabály rendelkezéseit is elfogadják.

A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorúak estében kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. A Szervező vállalja, hogy a kiskorúak adatainak kezelését különös gondossággal végzi.

A Szerező a Játékos adatait harmadik félnek ne adja át, kivéve a Játékosok tájékoztatása céljából a Játékosok tájékoztatásában közreműködő ügynökséget, illetve a bejelentett adatfeldolgozót. A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését, illetve feldolgozását a Szervező végzi. A Játékosok a játékban való regisztrációval egyben hozzájárulnak adataiknak a jelen Játékszabály 4. pontjában rögzített módon történő kezeléséhez. A Játékosok az adatkezeléssel, illetve annak megszüntetésével kapcsolatosan bármely kérdéssel a Szervezőhöz fordulhat az alábbi címeken:

Caffe&Co. Hungary Kft.

Telefon: +36 20 37 75 070

Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 133-135.

Email: marketing@caffeco.hu

Hétfőtől péntekig 9.00-17:00

8.  Egyéb

A nyereményjáték hivatalos weboldalának címe: https://vizszurokancsok.hu/nyari-szineso-nyeremeny/, amely a nyereményjáték meghirdetett napjától üzemel határozatlan ideig.

A Szervező nem oszt szét a jelen Hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Bármely vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse.  A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleg megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

9.  A nyilatkozat szövegezése

Jelen nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy a jelen honlapon keresztül rendelkezésre bocsátott adataim kezelője és feldolgozója a Caffe&Co. Hungary Kft. (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 133-135.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-934842).

Jelen nyilatkozattal kifejezetten kijelentem, hogy részt kívánok venni a „Nyári színeső” nyereményjátékban, és hozzájárulok, hogy a Caff&Co. Hungary Kft.-től akcióival, szolgáltatásaival, illetve más tevékenységeivel kapcsolatosan marketinganyagokat kapjak. Jelen nyilatkozat az adatkezelőhöz intézett visszavonásig érvényes.
[/av_toggle] [/av_toggle_container] [/av_one_full]