BWT AQUAlizer asztali vízszűrő kancsó termékteszt szabályzat

 

A terméktesztelésben való részvétel, a terméktesztelés jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A terméktesztelésben résztvevő személyek a továbbiakban: a „Tesztelők”).

 

A terméktesztelésben résztvevő jelentkező, a terméktesztelés részvételéhez szükséges személyes adatinak hozzájárulásán alapuló Caffe&Co. Hungary Kft. általi adatkezeléséhez a megfelelő tájékoztatást, a Caffe&Co. Hungary Kft. Adatvédelmi Tájékoztatóját itt elolvashatja:

https://vizszurokancsok.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

A terméktesztelés kizárólag személyes, lakossági használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

 

  1. A terméktesztelés szervezője

 

A terméktesztelés szervező és adatkezelő: Caffe&Co. Hungary Kft. (Székhely:  1115 Budapest, Bartók Béla út 133-135., Cégjegyzékszáma: 01-09-934842, Adószám: 12448030-2-43)

 

  1. A terméktesztelés időtartama

 

A Tesztelőknek az ingyenes terméktesztelésre 2020.12.07-től 2020.12.13-ig van lehetőségük jelentkezni.

 

  1. A terméktesztelésbe kerülés feltételei

 

A terméktesztelés meghirdetése a Caffe&Co. Hungary Kft. Facebook oldalán történik, majd online platformon történő ingyenes regisztráció kitöltésével jelentkezhet. A játékban történő részvétel önkéntes.

 

A terméktesztelés annak időtartama alatt, azon cselekvőképes személyek vehetnek részt, akik a terméktesztelés tartozó, 2020.12.07-én közzétett online platformon jelentkeznek terméktesztelőnek.

 

A Terméktesztelő elfogadja, hogy a terméktesztelésben való részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. 

A Szervező a terméktesztelés elérhetőségét a Szabályzat megszegése esetén bármely Tesztelőtől megvonhatja.

 

A Tesztelő azáltal, hogy részt vesz a terméktesztelésben, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

 

A terméktesztelésben NEM vehetnek részt az alábbi személyek: a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

 

  1. A nyeremények

 

A terméktesztelés nyereménye: 10 fő részére BWT AQUAlizer asztali vízszűrő kancsó + 2 darab Magnesium Mineralizered vízszűrő betét. 

Amennyiben valamelyik véletlenszerűen kiválasztott nyertes nem tudja felhasználni nyereményét, helyébe pótnyertes lép, aki kiválasztása szintén sorsolással történik.

 

A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget – amennyiben van – a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

  1. A Tesztelők kiválasztása

 

A sorsolás véletlenszerű kiválasztással történik, számítógépes program használatával. A sorsolás nyilvánosan zajlik, a Caffe&Co. Hungary Kft. székhelyén  (Székhely:  1115 Budapest, Bartók Béla út 133-135., Cégjegyzékszáma: 01-09-934842, Adószám: 12448030-2-43). A Tesztelőket a sorsolást követően 2020.12.14-én a  Caffe&Co. Hungary Kft. az általuk megadott email címen értesíti.

 

A sorsolás időpontja: 2020.12.13.

 

  1. A teszt termékek átadása

 

A nyeremények a nyertesek kiválasztását követő 3 munkanapon belül kerülnek kiküldésre, a játékosok által megadott címre, előzetes kapcsolatfelvétel, és a nyertesek által küldött visszaigazolás megérkezése után. Amennyiben valamelyik nyertest nem lehet elérni a nyertesek kiválasztását követő 5 munkanapon belül, vagy nem kíván élni a nyereménye felhasználásával, úgy a nyeremény a pótnyertesre száll.

 

A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át. A Szervező nem vállal felelősséget a terméktesztelésben tévesen, vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A vulgáris, vagy sértő kifejezések használata az adatok megadása során automatikusan a nyereményre való jogosultság elvesztését vonja maga után. A nyeremény át nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja, ha például valamelyik nyertes a nyertesek kiválasztását követően nem elérhető, illetve az értesítés ellenére a megadott időpontig nem jelez vissza a szervezőnek.

 

A nyerteseket a játék zárását követően email-ben értesítjük a nyertesek kiválasztását követő 24 órán belül.

 

  1. Egyéb szabályok

 

A Szervező bármikor kiegészítheti vagy módosíthatja a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag.

 

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a terméktesztelés során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal.

 

Jelen Szabályzatra a magyar jog előírásai az irányadóak.

 

Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel bíró bírósághoz fordulni. Játékos vita esetén jogosult a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél is panaszt tenni.

 

  1. Az adatok kezelése és védelme

 

A Tesztelő a terméktesztelés való részt vétel tényével önként, kifejezetten és további feltétel nélkül beleegyezik, hogy adatait a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása mellett a Szervező mint adatkezelő kezelje, valamint a Lebonyolító mint adatfeldolgozó feldolgozza.

 

Az adatkezelés célja, hogy a Szervező a jelen terméktesztelést lebonyolítsa. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat bizalmasan kezeli.

 

A jóváhagyó és/vagy marketing célú hozzájáruló nyilatkozatát a Játékos bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonhatja a info@coffeco.hu e-mail címen; vagy postán is jelezheti a Szervező részére küldött nyilatkozattal. A hozzájárulás visszavonásakor a pontosabb beazonosítás érdekében a regisztráció során megadott adatok közlése kötelező. Szintén a fenti címeken kérhető az adatok helyesbítése, kiegészítése, vagy tiltható meg azok további kezelése. Ilyen rendelkezéssel a Játékos a lakcíme, az e-mail címe vonatkozásában külön-külön is élhet.

 

A  promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és nem kapcsolódik hozzá.